About

ALEXIA THEODOROPOULOU
ALEXIA THEODOROPOULOU

ARCHITECT

Diploma in Architecture
TUC, Greece
MIKE KRAOUNAKIS
MIKE KRAOUNAKIS

ARCHITECT

Diploma in Architecture
NTUA, Greece
DOROTHEA ALIGIANNI
DOROTHEA ALIGIANNI

ARCHITECT

Diploma in Architecture
NTUA, Greece

T / +30 210 9827626
E / info@k-division.gr

2, Zaimi Str.
17562, Palaio Faliro
Athens, Greece